Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Ik wil info

Onze missie is om zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen en/ of ze een stapje verder te helpen op de participatieladder. Via de ANBI pagina kunt u ons jaarverslag en balans vinden. Bel voor meer info:  ☎ 06-34611717/ 06-40935289

Aanleiding

Er ontstaat een steeds grotere groep mensen die ongewild op een afstand van de arbeidsmarkt raken. Een groep die naast dat ze werkloos is vaak ook nog met meervoudige problematieken te maken heeft. Velen van hen komen uit gebroken gezinssituaties, hebben schulden, zijn zoekend naar levensinvulling, zijn hulpverleningsmoe en hebben vaak het vertrouwen in mensen en de overheid verloren. Een deel zit in de Wajong, in de Bijstand of zijn NUG-er (niet-uitkeringsgerechtigd) geworden. De term ‘spookjongeren’ werd geïntroduceerd voor hen die niet meer in beeld zijn bij de overheid omdat bijstand pas mogelijk is vanaf 27 jaar. Er werd een nieuw initiatief aangekondigd voor betere samenwerking van lokale instanties, zoals er jaarlijks initiatieven worden gestart en gestopt vanwege een zich terugtrekkende overheid.

Hoe

De Stichting Werkbank Drechtsteden start vanuit de behoefte van het individu die weer op de arbeidsmarkt actief wil zijn en gaat deze persoon actief en deskundig helpen om die plaats weer te krijgen. Het is uitdrukkelijk geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een pragmatische hulp voor het individu met kennis, ervaring en contacten. De aanpak van individuele hulp blijkt succesvol. Het werkcafé van de Werkbank is sinds april 2016 actief in Papendrecht en sinds 2018 in Dordrecht en heeft mensen uit deze kwetsbare groep met zelfvertrouwen op weg naar werk gebracht en vaak ook aan het werk gekregen.

Businessplan

Op aanvraag is onze businessplan beschikbaar: Dit businessplan richt zich op de functionele eenheid van de Stichting Werkbank Drechtsteden; het werkcafé waar werkzoekenden naar toe komen en hulp en begeleiding krijgen. Het beschrijft de voortzetting van het huidige werkcafé in Papendrecht en plannen voor uitbreiding over de Drechtsteden.

Vrijwilliger worden

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. Werkbankmaatjes die wekelijks aanwezig zijn in het werkcafe en vanuit hun expertise iets kunnen bijdragen aan de doelgoep, maar ook trainers/ coaches/ mensen die het leuk vinden om een eenmalige workshop te geven. Kijk voor onze actuele vacatures op: www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl of www.vrijwilligersvacaturespapendrecht.nl