Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Vacature penningmeester

Vacature penningmeester

De Werkbank is opgericht door Herman Nieuwstraten en Arthur Moen. Twee ervaringsdeskundigen die hun expertise en ervaring vrijwillig zijn gaan inzetten voor kwetsbare Drechtstedenaren zonder werk. Zowel Herman als Arthur hebben door ziekten een grote afstand tot de arbeidsmarkt gekend. Hebben ervaren hoe moeilijk maar ook hoe eenzaam het soms kan zijn weer op een volwaardige manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Dit is met name een probleem wanneer de betreffende instanties niets meer voor je (kunnen doen), omdat er geen subsidies of uitkeringen aanwezig zijn.

Er ontstaat er steeds een grotere groep mensen die ongewild op een afstand van de arbeidsmarkt raken. Een groep die naast dat ze werkloos is vaak ook nog met meervoudige problematieken te maken heeft. Een groot gedeelte is hulpverleninsgmoe en hebben vaak het vertrouwen in mensen en de overheid verloren. Vaak zijn ze niet eens meer in beeld bij de overheid.

Herman en Arthur weten als geen ander hoe belangrijk het is om een steuntje te krijgen richting werk. Om het vertrouwen te krijgen in jezelf weer terug te krijgen, doordat iemand achter je staat die het talent in je ziet. Ze richtten daarom de Werkbank op.  Geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een plek waar echt iedereen welkom is! Waar er altijd ondersteuning op maat kan worden gegeven vanuit een onafhankelijke (niet budget-gestuurde) rol. Dit doen we door het organiseren van wekelijkse werkcafes, workshops en het koppelen van werkzoekers aan getrainde maatjes die gedurende het proces tot en met een vast aanstelling actief kunnen blijven.

Onze missie is om zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen en/ of ze een stapje verder te helpen op de participatieladder. 

Na het pionieren van de Werkbank sinds 2016 is het tijd om de Werkbank te “settelen” Wij zoeken daarom een penningmeester die:

  • De jaarlijkse balans opstelt (voor de ANBI status)
  • Actief fondsen werft of een fondsenwerver aanstuurt
  • De facturen controleert en betaalt
  • Het kasboek bijhoudt en bijstuurt waar nodig
  • De jaarbegroting opstelt

Wij bieden

  • Een enthousiast team met gepassioneerde vrijwilligers
  • Inwerkperiode door het huidige bestuur
  • Een organisatie met een groot netwerk, ingebed in het sociale werk in de Drechtsteden

Aanvullende informatie

We werken volledig op basis van vrijwilligers. De Werkbank heeft een ANBI-status en ontvangt geen overheidsfinanciering en is daarom gebaat bij giften, sponsoring. We zijn partner van o.a. Sociale Dienst Drechtsteden, Hulplijn Dordt en Quiet Drechtsteden.

Interesse in de vacature? Neem contact op met Herman Nieuwstraten, telefoon: 06-34611717 email: info@werkbankdrechtsteden.nl