Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Werkcafé van Werkbank Drechtsteden per direct gesloten

De Werkbank Drechtsteden is al ruim 6 jaar dé plaats waar je terecht kunt voor advies van vele bevlogen en ervaren vrijwilligers en voor een steuntje in de rug als je op zoek bent naar passend werk of een stageplaats.

Maar door omstandigheden is donderdag jl. het laatste werkcafé geweest en is de Werkbank nu genoodzaakt de deuren met onmiddellijke ingang te sluiten. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor een doorstart. Daarbij blijkt er vooral behoefte te zijn aan ondersteuning door een nieuwe projectcoördinator en bestuursleden om deze kar, die voor de Drechtsteden van grote maatschappelijke waarde is gebleken, te trekken.

Geïnteresseerden voor deze vrijwilligersfuncties worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider ingaan op reden van het stoppen. 

Er is een Toekomstdocument beschikbaar, waarin we onze ervaringen en resultaten van de afgelopen 6 jaar hebben beschreven. Tevens de opties die wij zien voor een doorstart. Dit document is bij ons op te vragen.

Meer informatie over de Werkbank en de contactgegevens zijn te vinden op de website www.werkbankdrechtsteden.nl.