Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Koffie bij de Werkbank

Ik wil maatje worden

De Werkbank organiseert tezamen met Unique Nederland een unieke training waarbij vrijwilligers worden opgeleid tot ‘werkmaatje’, waarbij je écht voor iemand het verschil kunt maken. Een werkmaatje biedt ondersteuning bij uiteenlopende vragen die rijzen bij iemand voor wie het lastig is om passend werk te vinden of om zijn/haar weg te vinden in een nieuwe baan. Als maatje ga je tezamen met degene die jij ondersteunt, op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Je neemt de ander bij de hand om te ontdekken wat er nodig is om het best passende pad te bewandelen. Samen sta je sterker. Zo kun je van onschatbare waarde zijn en daadwerkelijk het verschil maken.

Zo kun je als werkmaatje van toegevoegde waarde zijn

- Een luisterend oor bieden, daadwerkelijk luisteren om te ontdekken wat iemand nodig heeft.

- Tezamen met degene die je ondersteunt, actief op zoek gaan naar een passende, duurzame baan.

- Samen zoeken naar antwoorden op vragen en naar oplossingen voor belemmeringen.

- De ander ondersteunen als bepaalde vaardigheden niet toereikend zijn. (Bijv. taalvaardigheid, creativiteit, assertiviteit of computervaardigheid.)

- De ander helpen om een actuele CV en een passende motivatie op te stellen, een sollicitatie voor te bereiden en een sollicitatiegesprek te oefenen.

- Behulpzaam zijn bij correspondentie of gesprekken met instanties, (potentiële) werkgevers, etc.

- Na het vinden van een passende baan, de ander blijven ondersteunen om zijn/haar weg te vinden zodat hij/zij iemand heeft om op terug te vallen (zoals een vertrouwenspersoon).

- Kortom: samen werken aan de volgende stap.

- (Her)ontdek je eigen talenten en leer deze optimaal te benutten, wat een impuls kan geven aan het eigen welzijn en een inspiratie kan zijn voor de mensen om je heen.

Om te kunnen deelnemen aan de training tot werkmaatje, dien je te beschikken over:

· Goede kennis van de Nederlandse taal

· Goede communicatieve vaardigheden

· Een groot empathisch vermogen

· Kennis van verschillende culturele achtergronden

· Kennis van de Engelse taal is een pré

De training bestaat uit 6 dagdelen en wordt gegeven door een ervaren coach/trainer van Unique. De training vindt plaats bij Werkbank Drechtsteden aan de Kattestaart 2 in Papendrecht (niet rolstoeltoegankelijk), start in oktober 2021 en is kosteloos. Meer informatie is telefonisch op te vragen bij Herman Nieuwstraten, tel. 06-34611717. Voor een verzoek tot kennismaking voorafgaand aan eventuele aanmelding kun je een email sturen naar info@werkbankdrechtsteden.nl.