Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Ik wil informatie

Onze missie is om zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen en/ of ze een stapje verder te helpen op de participatieladder.

Dit kan van alles zijn: een stage, betaald werk of opdrachten als ZZP-er. Wij beheren geen vacatures, maar u kunt ze wel met ons delen. Want voor personeel moet je bij de Werkbank zijn, daar komen alleen maar gemotiveerde mensen!

WAAROM IS DE WERKBANK NODIG?

1. Iedereen is welkom

We onderscheiden ons, doordat bij ons echt iedereen welkom is voor eens steuntje in de rug richting werk

2. Onze onafhankelijke positie

Wij geven als enige organisatie in de Drechtsteden 'onafhankelijke clientondersteuning' op het gebied van werk. 

3. Het ondersteunen van mensen die tussen wal en schip vallen

Dat wil zeggen we mensen hebben voor wie er geen budget (meer is) is om iemand aan werk te helpen of dat geen enkele instantie zich geroepen weet de werkzoeker te helpen. Bijvoorbeeld bij niet uitkeringsgerechtigden.

Wij facilitairen ontmoeting

Wij zijn uitdrukkelijk geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een praktische hulp voor de bezoeker door middel van kennis, ervaring en contacten. Wij plaatsen daarom ook geen werkzoekers bij bedrijven. Wel facilitairen wij "ontmoeting" tussen werkgevers/ opdrachtgevers en werkzoekers.

Dit doen we tijdens onze werkcafé's en door het delen van profielen via social media en natuurlijk door het samen solliciteren naar vacatures.

BENT U WERKGEVER ?

Wij beheren geen vacatures, maar u kunt ze wel met ons delen. Want voor personeel moet je bij de Werkbank zijn, daar komen alleen maar gemotiveerde mensen! Deel uw vacature via de mail of in onze Facebookgroep of ontmoet onze bezoekers in onze werkcafé's. Natuurlijk onder het genot van een bakje koffie. Welkom!

Een impressie van ons werk sinds 2015:

Aanleiding ontstaan Werkbank

Er ontstaat een steeds grotere groep mensen die ongewild op een afstand van de arbeidsmarkt raken. Een groep die naast dat ze werkloos is vaak ook nog met meervoudige problematieken te maken heeft. Velen van hen komen uit gebroken gezinssituaties, hebben schulden, zijn zoekend naar levensinvulling, zijn hulpverleningsmoe en hebben vaak het vertrouwen in mensen en de overheid verloren. Een deel zit in de Wajong, in de Bijstand of zijn NUG-er (niet-uitkeringsgerechtigd) geworden. De term ‘spookjongeren’ werd geïntroduceerd voor hen die niet meer in beeld zijn bij de overheid omdat bijstand pas mogelijk is vanaf 27 jaar. Er werd een nieuw initiatief aangekondigd voor betere samenwerking van lokale instanties, zoals er jaarlijks initiatieven worden gestart en gestopt vanwege een zich terugtrekkende overheid.

Hoe

De Stichting Werkbank Drechtsteden start vanuit de behoefte van het individu die weer op de arbeidsmarkt actief wil zijn en gaat deze persoon actief en deskundig helpen om die plaats weer te krijgen. Het is uitdrukkelijk geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een pragmatische hulp voor het individu met kennis, ervaring en contacten. De aanpak van individuele hulp blijkt succesvol. Het werkcafé van de Werkbank is sinds april 2016 actief in Papendrecht en sinds 2018 in Dordrecht en heeft mensen uit deze kwetsbare groep met zelfvertrouwen op weg naar werk gebracht en vaak ook aan het werk gekregen.

Businessplan

Op aanvraag is onze businessplan beschikbaar: Dit businessplan richt zich op de functionele eenheid van de Stichting Werkbank Drechtsteden; het werkcafé waar werkzoekenden naar toe komen en hulp en begeleiding krijgen. Het beschrijft de voortzetting van het huidige werkcafé in Papendrecht en plannen voor uitbreiding over de Drechtsteden.

Financien

De Werkbank draait volledig op giften en vrijwilligers. Jaarlijks is er een vast bedrag van 7000,- nodig voor de huur van het werkcafé, de koffie en thee, printer, pr-materiaal en bedankjes voor de vrijwilligers.

Ketenpartners

Stichting Werkbank Drechtsteden is ketenpartner van o.a. de Sociale Dienst Drechtsteden en Hulplijn Dordt. Onze stichting heeft een volledig  onafhankelijke status. Daarnaast is er nauwe samenwerking met o.a.: het Leerwerkloket, Samen Veerkrachtig, UWV, Sociale Wijkteams, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Bibliotheek aan Zet, Jongerenwerk, stichting MEE, jobcoachorganisaties en zorgaanbieders.

Vrijwilliger worden

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. "Werkbank-maatjes" die wekelijks aanwezig zijn in het werkcafe en vanuit hun expertise iets kunnen bijdragen aan de doelgoep, maar ook trainers/ coaches/ mensen die het leuk vinden om een eenmalige workshop te geven of bestuurders.

Meer info

Via de ANBI pagina kunt u ons jaarverslag en balans vinden. Bel voor meer info: Herman Nieuwstraten ☎ 06-34611717/  of Arthur Moen 06-40935289